درباره رسانه دنا


رادیو دنا گامی نو در راستای آموزش معکوس

رادیو دنا رسانه ایست برای آموزش معکوس دانش آموزان که در هر زمانی بتوانند با رجوع به آن به شیوه ای نوین مطالب آموزشی را فرابگیرند.

رسانه دنا حاصل همکاری با دبیران با تجربه و برجسته ای است که سال ها در زمینه آموزش همکاری داشته اند

این رسانه در جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان و سهولت استفاده از امکانات آموزشی توسط گروه آی تی مجتمع آموزشی خدیجه کبری س تهیه شده است.

به امید موفقیت دانش آموزان عزیزمان .

آموزش معکوس در راستای یادگیری بهتر و سریعتر