سوالات اجتماعی پایه هفتم
تراکم جمعیت را چگونه بررسی مس کنیم ؟

پر جمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه ایران کجاست ؟

کدام رود قابل کشتیرانی است ؟

آب سطحی شامل ............... می شود ؟

رودهای مناطق داخلی از چه نوعی است ؟