سوالات اجتماعی پایه سوم
نوزاد ها تا چند ماهگی به خوبی نمی بینند؟

کدام یک از موارد زیر از موراد تغییر توانایی ها نمی باشد؟

کدام یک از تفاوت های انسان ها می باشد؟

خانواده چگونه بوجود می اید؟

منظور مادر بزرگ از (الهی خدا دستت را بگیرد ) چه بود